top of page

Mondig zijn en de beugel

“Jij bent uniek. Zo mooi zoals je bent. Je lach, zo eigen! Een beugel?

Oh nee toch? Help! Waarom? Omdat het zo mooi is als alles recht staat? Moeten we allemaal voldoen aan een schoonheidsideaal? Op elkaar gaan lijken? Er wordt gesproken over de robotisering van onze wereld op technisch vlak. De dreiging op het vlak van menselijkheid is minstens zo groot… Weet lieve puber, weet lieve ouders waar je aan begint! Koester jouw unieke zijn, jouw mond en jouw expressie”

In mijn stem-sessie ga ik uit van de unieke persoonlijkheid van mijn cliënt én hoe deze persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld en zo het lichaam heeft gevormd. Erkenning van de mond van de ander, is bij mij heel belangrijk. Het leren uitspreken en gebruiken van jouw mond is wenselijk voor het ontwikkelen van een persoonlijkheid. Pubers voelen hier vaak schroom, uiten zich niet makkelijk, kunnen hulp gebruiken hun eigen stem te laten gelden.

resoneren individueel groepopdracht

“Laatst mocht ik bijvoorbeeld een jonge vrouw ontvangen in mijn praktijk. Zij was de pubertijd ruim voorbij en kampte met een communicatieprobleem. Wilde dolgraag leren zingen, zich uit durven leren spreken, maar werd belemmerd door haar kaakstand. Deze bleek vervormd door de beugel die zij jarenlang had gedragen. Deze beperking in de bewegingsvrijheid had een negatieve invloed op haar klank en de kracht van haar stem”

 

In de 25 jaar dat ik les geef heb ik heel wat gebitten zien veranderen. Het is meestal een jarenlange ingreep die dan ook verstrekkende gevolgen kan hebben.

Kinderen én volwassenen die minder makkelijk uit hun woorden komen, zich schamen, die hun mond niet meer dicht krijgen of hun tong of lippen niet natuurlijk kunnen gebruiken. Soms zijn er veranderingen aan hun gezichtsuitdrukking of zelfs aan hun lichaamshouding die niet bij hen past. Dit is geen oordeel maar een constatering waaraan ik wil werken. Ik wil graag via dit schrijven, mensen bewust maken van de gevoelsmatige en psychologische effecten van een beugel.
 

“Vaak ziet een gezicht er na de beugel, onnatuurlijk uit. Naast de innerlijke processen die zijn voltrokken gedurende de beugeltijd, is het om leren gaan met de eigen mondigheid een ondergeschikt kindje geworden. De innerlijke processen worden naar mijn idee, onvoldoende belicht en ingezien. Er kan natuurlijk een medische noodzaak zijn voor een beugel maar te vaak wordt een beugel louter om esthetische redenen aangespannen en is echt niet nodig!”

 

Wat gebeurt er met de mond? Met de mondigheid? Met het zelfvertrouwen na een beugelperiode? De beperkingen en soms zelfs schaamte voor een beugel roepen veel op bij een puber. Met niet zelden on-eigen introvert gedrag tot gevolg, dat niet makkelijk wordt overwonnen. Het zou goed zijn de mogelijk negatieve effecten van een (bepaald soort) beugel op alle facetten van de ontwikkeling van de puber in te schatten. Hoe kunnen tandarts en orthodontist daar rekening mee houden?

 

“Het doel van de stemwerk-sessies is je stem weer goed gaan gebruiken, je eigen geluid gaan horen, je weer vrij gaan voelen door het herstellen van gebruik en expressie van je mond, je bewust worden van je gezichtsuitdrukking en presentatie, van je eigenwaarde en mondigheid.”

 

Graag laat ik je weer voelen en horen hoe jouw stem klinkt, hoe jouw expressie werkt en hoe belangrijk jouw mond voor jou is.

 

Ik verheug me op jouw komst om te werken aan jouw unieke stem!

 

Duur: minimaal 3 sessies van een uur.

 

© Marjolijn Peper

bottom of page